maanantai 12. tammikuuta 2015

D-TESTIYLLÄTTÄVIÄ TULOKSIA D-TESTISSÄ

D-vitamiinitutkimuksessa haluttiin selvittää, kuinka D-vitamiiniravintolisä vaikuttaa koehenkilöiden elimistön D-vitamiinipitoisuuteen. Ennen kokeen alkamista koehenkilö kävi verikokeessa, jonka avulla määritettiin D-vitamiinin taso alkutilanteessa nmol/l (testi 1). Kokeen aikana koehenkilö otti tietyn määrän D-vitamiiniravintolisää joka päivä. Kun määrätty aika tuli täyteen, koehenkilö kävi uudestaan verikokeessa, jonka avulla määritettiin D-vitamiinin taso koeajan lopussa nmol/l (testi 2).

https://www.facebook.com/groups/testaajat

SYÖ RIITTÄVÄSTI D-VITAMIINIA VUODEN YMPÄRI
Tiivistettynä: D-vitamiinia kannattaa syödä jatkuvasti, myös kesällä, vaikka määrä voikin olla pienempi. Mielestäni sopiva annostus voisi olla paljon korkeampi kuin viralliset suositukset Suomessa. 100 µg päivässä saa jo hyviä D-vitamiinitasoja ja silti se määrä on turvallinen EFSA:n (Euroopan ruokaturvallisuusviraston) mukaan. Ylimmät suositusannostukset EFSA:n selvitysten perusteella ovat:

Miehet  =  250 µg
Naiset  =  100 µg (aikuiset ja raskaana olevat naiset)
11-17 v. = 100 µg (luusto kehittyy nopeasti ja tarve on suuri)
1-10 v. =   50 µg
< 1 v.  =    25 µg

Suomen viralliset saantisuositukset ovat:
(THL, Ravitsemusneuvottelukunta)

> 75 v   =  20 µg
Miehet  =  10 µg
Naiset   =  10 µg (aikuiset ja raskaana olevat naiset)
11-17 v =  10 µg (luusto kehittyy nopeasti ja tarve on suuri)
1-10 v.  =  10 µg
< 1 v.    =  10 µg

Myrkyllisyyden määrä määriteltiin hyperkalsemian (= liian suuri veren kalsiumpitoisuus) perusteella. Liiallisen D-vitamiinin määrän vuoksi ravinnon kalsium imeytyy liian tehokkaasti elimistöön. Tähän tarvitaan yli kymmenkertaisesti normaalin D-vitamiinitarpeen ylittävä annos pitkän ajan kuluessa.
Lähde: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2813.pdf, http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00025

VARMISTA OMA TASOSI VERIKOKEELLA
Yksilöllisiä eroja D-vitamiinin imeytyvydessä on paljon. Sinä voit tarvita puolet suuremman määrän kuin ystäväsi tai puolisosi. Kannattaa siis mittauttaa D-vitamiinitasot lääkäriasemalla.

RUOKA EI AINA RIITÄ D-VITAMIINITASOJEN NOSTOON
Koehenkilö AN (mies) teki testin moneen kertaan, josta hänen kohdallaan voidaan todeta, että jos jättää D-vitamiinin kokonaan ruoan varaan, taso laskee selkeästi. D-vitamiinilisäravinteella se saatiin taas selkeään nousuun. Testijakso oli aina 3 kuukautta. Taulukko 5.

 • Testi 1 = 41 (0 µg / pv)
 • Testi 2 = 96 (100 µg / pv / 3kk)
 • Testi 3 = 55 (0 µg / pv / 3kk) Ilman D-vitamiinia tulos putosi -41 yksikköä
 • Testi 4 = 132 (100 µg / pv / 3kk)
 • Testi 5 = 78 (0 µg / pv / 3kk) Ilman D-vitamiinia tulos putosi -54 yksikköä
 • Testi 6 = 113 (100 µg/pv / 3 kk ) Öljykapseli
 • Testi 7 = 86 (0 mg/pv/3 kk)

  ÖLJYKAPSELI NOSTI TULOSTA YLLÄTTÄVÄN VÄHÄN

  Huom! Testi 6. haluttiin nähdä saadaanko öljykapselilla tulosta nostettua enemmän kuin öljyttömällä kapselilla. Tulos oli yllätys, kun arvot nousivat vaatimattomasti, vaikka pohjalla oli huomattavasti parempi tulos:
  - testi 4. Siinä arvot nousivat 77 yksikköä
  - testi 6. arvot nousivat vain 35 yksikköä

LUKUJA JA YHTEENVETOA
- 22 koehenkilöllä tulos parani.
- 3 koehenkilöllä koetulos pysyi lähes samana (eroa 1-5 nmol/aikaisempi tulos), näistä yhdellä koehenkilöllä oli raskaus menossa, joka saattoi vaikuttaa tulokseen. Raskaana olevan D-annostus oli 50 µg / pvä.

- ennen testiä 20% osallistujista oli taso oli alle 50 nmol/l.
- testin jälkeen osallistujien taso oli vähintään 50 ja 80% taso oli vähintään 80.
- Huolimatta samanlaisesta lähtötilanteesta voidaan päätyä hyvinkin erilaiseen lopputulokseen. Imeytyvyyseroja oli paljon.

Taulukossa 1 on tutkimuksen aikana kerätty aineisto testin 1 tuloksen mukaan järjestettynä. Kuvassa 1 esitetään pylväsdiagrammeina testien 1 ja 2 tulokset sekä havaittu D-vitamiinin tason muutos. Diagrammi on myös järjestetty testin 1 tuloksen mukaan.
Taulukko 1: Tutkimuksen aikana kerätty aineisto (testin 1 tuloksen mukaan järjestettynä)
NimiSukupuoliVuodenaikaKesto [vrk]Määrä [µg/vrk]Kokonaismäärä [µg]Testi 1 [nmol/l]Testi 2 [nmol/l]Muutos [nmol/l]
AJnainenkevät150100150003610367
MMnainenkesä12010012000405010
ANmiessyksy951009500419655
JKmieskesä6020012000449046
PV2miestalvi601006000479144
TMnainensyksy10550525050522
HKmieskevät135506750517827
MNnainentalvi15010015000679730
KEnainenkesä6010060006713467
LHnainenkevät605030008176-5
CMnainenkevät1201501800090221131
APnainentalvi9010090009391-2
PTnainentalvi60100600093952
PVnainensyksy6010060009413743
EMnainensyksy9010090009610913
SJnainentalvi1001001000010012020
SK2nainentalvi60150900010013030
RSnainentalvi60150900010014747
TAmieskevät1002002000010714639
VLnainentalvi9020018000115114-1
SKnainenkevät9020018000141241100
AHnainenkevät6035021000143286143
SK3nainentalvi901501350014419652
LLmieskevät11025027500146258112
KKnainensyksy1201501800016521853
Kuva 1: Testien 1 ja 2 tulokset sekä havaittu D-vitamiinin tason muutos (testin 1 tuloksen mukaan järjestettynä)
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tutkimusohjekirjassa (huslab.fi/ohjekirja/1220.html) todetaan, että D-vitamiinin tavoitetaso on yli 50 nmol/l (v. 2013 oli 40 nmol/l) ja luuston hyvinvoinnin kannalta suositeltava pitoisuus on yli 80 nmol/l. Vaikean D-vitamiinin puutteen rajana on pidetty tasoa 20 nmol/l ja toksisuuden raja-arvo on 400 nmol/l.
Taulukossa 2 on testien 1 ja 2 tuloksien frekvenssit ja prosenttiosuudet luokiteltuina valittuihin D-vitamiinin tasoihin. Taulukosta nähdään, ettei yhdelläkään koehenkilöllä ollut vakavaa D-vitamiinin puutosta. Sen sijaan jopa 20 %:lla koehenkilöistä D-vitamiinin taso oli alle 50 nmol/l ennen D-vitamiiniravintolisän käytön aloittamista. Kokeen jälkeen kaikilla koehenkilöillä taso oli vähintään 50 nmol/l ja yli 80 %:lla koehenkilöistä taso oli vähintään 80 nmol/l.
Taulukko 2: Testien 1 ja 2 tuloksien frekvenssit ja prosenttiosuudet
Testi 1Testi 2
D-vitamiinin taso [nmol/l]Frekvenssi%Frekvenssi%
0-2900,000,0
30-49520,000,0
50-79416,0416,0
80-1191144,0936,0
120-159416,0624,0
160-29914,0624,0
Taulukossa 3 ristiintaulukoidaan testin 1 tulokset ja havaitut muutokset. Taulukossa oleva luku ilmaisee niiden henkilöiden lukumäärän, joiden testin 1 tulos on rivin määrittelemässä luokassa ja D-vitamiinin tason muutos on sarakkeen määrittelemässä luokassa. Taulukosta nähdään, että samasta lähtötilanteesta (esimerkiksi testin 1 tulos välillä 80-119 nmol/l) voidaan päätyä hyvin erilaiseen lopputulokseen. Kolmella koehenkilöllä D-vitamiinin taso on jopa laskenut kokeen aikana.
Taulukko 3: Testin 1 tulokset ja havaitut muutokset ristiintaulukoituina
Muutos →
↓ Testi 1
-10 – -10-910-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149rivisumma
0-290
30-4912115
50-7911114
80-119311122111
120-15911114
160-29911
sarakesumma322234320001101125
Taulukossa 4 ristiintaulukoidaan kokeen aikana otetun D-vitamiinin kokonaismäärät ja havaitut muutokset. Havaitaan, että muutos vaihtelee paljon vaikka kokonaismäärä olisi ollut sama. Oma erikoisuutensa on se, että D-vitamiinin taso on laskenut suuresta kokonaismäärästä huolimatta.
Taulukko 4: Kokeen aikana otetun D-vitamiinin kokonaismäärät ja havaitut muutokset ristiintaulukoituina
Muutos →
↓ Kokonaismäärä
-10 – -10-910-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149rivisumma
3000-5999112
6000-899911215
9000-119991111116
12000-149991113
15000-17999112
18000-20999111115
21000-2399911
24000-269990
27000-2999911
sarakesumma322234320001101125
Henkilön AN tuloksista nähdään, että jokaisen kerran kun D-vitamiini jätettiin pois 3 kuukaudeksi, arvot tippuivat reilusti.
Taulukko 5: Koehenkilö AN aineisto. Tässä tehtiin testi 7 eri kertaa. Jokaisen testin välissä oli aina 3 kk tauko, jolloin ei syöty D-vitamiinia ollenkaan. Yllättävää oli 5. testin jälkeen tehty "D-vitamiini öljykapselissa"- koe. Yleisesti puhutaan, että öljykapseli nostaa arvoja enemmän, tämän koehenkilön kanssa nousu oli suhteessa paljon pienempi kuin ilman öljyä sisältävä kapseli. Vaikka pohjalla oli jo hyvä tulos 78 nmol/L, silti tulos oli vaatimaton 113 nmol/L. Nautittu määrä oli luonnollisesti sama 100 µg / pv.
NimiSukupuoliVuodenaikaKesto [vrk]Määrä [µg/vrk]Kokonaismäärä [µg]Testi 1 [nmol/l]
lähtötilanne
Testi 2 [nmol/l]Muutos [nmol/l]
ANmiessyksy951009500419655
ANmiestalvi93009655-41
ANmieskevät9610096005513277
ANmieskesä930013278-54
AN
AN
mies
mies
talvi
kevät
95
95
100
0
9600 (öljykaps.)
0
78
113
113
86
35
-27

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti