tiistai 13. tammikuuta 2015

SÄTEILY - OMA KOKEMUS

OMA KOKEMUKSENI

Olen aina tiennyt, että kännykkä ja tukiasemat eivät voi olla kovin terveellisiä asioita. Siksi vanhin lapseni, nyt 16 v, sai kännykän vasta kun oli 11 vuotias, viimeisenä luokassaan. Työssäni olen itse paljon käyttänyt kännykkää myyntityössä ja ehkäpä sen vuoksi saanutkin kilpirauhasen vajaatoiminnan muutamia vuosia sitten. Langaton säteily kun vaikuttaa myös tähän herkkään rauhaseen.

Kun eräs teleoperaattori haki syksyllä 2012 poikkeuslupaa kaupungilta rakentaa omakotitaloasutuksen keskelle Pohjois­Espoossa maston tukiasemalleen, lähdin naapurimiehen kanssa selvittelemään tietoa tukiasemista ja keräsimme laatimaamme vastalauseadressiin lähellä asuvien allekirjoituksia ja ehdotimme sen sijoittamista toisaalle, ei lähelle asutusta ja lapsiperheitä. Tutustuin tällöin perin pohjin langattoman teknologian säteilyasioihin ja terveysriskeihin ja olin yhteydessä myös suomalaisiin tutkijoihin asian suhteen. Meidän onneksemme teleoperaattori peruutti aiotun suunnitelmansa. En voinut jättää asioita vain tähän ja päätin jatkaa näistä asioista tiedottamista aluksi ystävilleni, tutuilleni ja sitten jo viranomaisille, päättäjille ja politiikoille. Erityisesti olen huolissani lapsista, jotka varhain aloittavat kännykän, tietokoneen ja ipadien käytön ja altistuvat säteilylle koko elämänsä ajan. Koulussa eikä päiväkodeissakaan lapset eivät voi olla altistumatta säteilylle, kun katolla on tukiasema, Wlanit päällä ja kaikilla kännykät repuissa. Espoossa monessa koulussa ei lapsia kielletä käyttämästä kännyköitä välitunneilla.

WLAN ON TERVEYSRISKI

Tiesitkö, että OECD-­tilaston mukaan Suomessa on langattomia yhteyksiä eniten maailmassa ? Näin ollen meillä on myös paljon sähkömagneettista säteilyä yhteyksien ylläpitämiseksi. Keväällä julkaistun uutisen mukaan vastasyntyneillä lapsilla on todettu itusolusyöpiä, joiden esiintyvyys on suurin Suomessa. Erityisesti ovat lisääntyneet teini-ikäisten poikien itusolukiveskasvaimet.

BioInitiative­raportin (www.bioinitiative.org) ja lukuisten julkaistujen tieteellisten tutkimusten pohjalta olisi toivottavaa, että päättäjät, kansanterveydestä vastaavat ja suuri yleisö perehtyisi langattoman teknologian mahdollisiin terveysriskeihin ja valitsisi kiinteän internet­yhteyden. Näin menettelemällä edistetään lasten terveyttä ja mahdollisuutta hyödyntää nykyteknologiaa. Kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa pitäisi välttää langatonta teknologiaa.

KIINTEÄ YHTEYS ON TURVALLISEMPI

Nopeat internet­yhteydet voidaan siis tuoda kiinteistöihin kiinteän ja energiaa vähän kuluttavan valokuitukaapeliteknologian avulla, ei lisäämällä langatonta ja säteilevää Wlan yhteyttä.


Kuva: Espoo, Lahnuksen alakoulu (katolla 360 asteeseen kääntyvä tukiasema). Kouluun asennettiin juuri myös 4 G lokakuussa 2014.

SUOSITUKSIA ON – SILTI NIITÄ EI NOUDATETA SUOMESSA

Maailman terveysjärjestö WHO:n syöväntutkimuslaitos IARC luokitteli 2011 langattomat verkot radiotaajuisen säteilyn) mahdollisesti karsinogeeniseksi ihmiselle ja samana vuonna Euroopan neuvosto suositteli jäsenvaltioita välttämään langattoman teknologian käyttöä mm. kouluissa ja esikouluissa. Samoin EEA Euroopan Ympäristövirasto on kehottanut jäsenvaltioita v. 2013 panostamaan kiinteään kaapelitekniikkaan langattoman sijaan ja noudattamaan varovaisuus-periaatetta. Euroopan Parlamentin v. 2009 päätöslauselman mukaan matkapuhelinantenneja asennettaessa tulee huolehtia siitä, että erityisherkät kohteet, kuten koulut ja päiväkodit eivät ole tarpeettoman lähellä matkapuhelintukiasemia. Näitä ei noudateta Suomessa. Jo yksistään Espoossa oli vuoden 2011 tilanteen mukaan 70 koulun ja päiväkodin katolla tukiasema/­ia ja yhä useampaan kouluun Suomessa on asennettu niiden lisäksi säteilevä Wlan systeemi. Euroopan Neuvoston mukaan varhaisten varoitussignaalien huomiotta jättämisellä voi olla mittavat inhimilliset ja taloudelliset seuraukset.

TEKNOLOGIA­ALALLA LIIKKUVAT ISOT RAHAT JA KYTKÖKSIÄ

”USA:ssa sähkömagneettisen säteilyn käytön valvonnasta on vastannut FDA eli Elintarvike­ ja lääkevirasto, jolla on suuri vaikutus maailmanlaajuisten normien muodostumiseen”, kirjoittaa Olli Tammilehto.” FDA totesi v. 1993 mikroaaltosäteilyn lisäävän useiden tutkimusten mukaan syöpävaaraa. Kuitenkin FDA jo seuraavana vuonna päätti, että kännykät voidaan ottaa yleiseen käyttöön ilman turvallisuustestausta. Päätökseen vaikutti FDA:ssa alan asiantuntijana työskennellyt Mays Swicord. Kohta päätöksen jälkeen Swicord siirtyi silloisen johtavan kännykkäyhtiön Motorolan palvelukseen.”Kuva: Espoo Laaksolahti, tukiasemamasto lähellä Auroran kappeliä.

ALUKSI UNETTOMUUTTA JA PÄÄNSÄRKYÄ

Tammilehto kirjoittaa, että ”myös Suomessa ja EU:ssa sääntely onnistuttiin supistamaan minimiin. Monissa tutkimuksissa todettiin jatkuvan mikroaaltosäteilyaltistuksen aiheuttavan lyhyellä aikavälillä monille ihmisille unettomuutta, päänsärkyä, sydämen rytmihäiriöitä ja muita vakavia oireita. Pidemmällä aikavälillä altistuneet saivat muita useammin syöpää.”

”1990­luvulta lähtien on saatu runsaasti lisää tutkimustuloksia, jotka osoittavat kännyköiden ja kännykkämastojen aiheuttavan syöpää ja muita sairauksia. On myös paljon tutkimuksia, joiden mukaan mikroaaltoteknologia on vaaratonta. Washingtonin yliopiston tutkija Henry Lai kävi läpi vuosina 1990­2006 tehdyt 326 tutkimusta, jotka käsittelivät mikroaaltosäteilyn vaikutuksia. Puolessa niistä havaittiin kielteisiä biologisia vaikutuksia, puolessa ei. Niistä tutkimuksissa, jotka olivat kännykkäteollisuuden rahoittamia, vain 30 % löysi negatiivisia vaikutuksia. Riippumattomista tutkimuksista sen sijaan 70 %:ssa havaittiin kielteisiä vaikutuksia. ”

”Analysoidessaan rahoituksen ja tutkimustulosten yhteyttä sveitsiläistutkijat Martin Röösli
ja Mattias Egger Baselin yliopistosta päätyivät suurin piirtein samaan tulokseen kuin Lai. Samankaltaisen rahoitusvaikutuksen havaitsi myös Seung­Kwon Myungin Clinical Oncology ­lehdessä vuonna 2009 julkaistussa tutkimuksessa. Seung­Kwonin artikkelin mukaan riippumattomien tahojen rahoittamat, syöpävaikutuksen havainneet tutkimukset olivat sitä paitsi käytettyjen menetelmien suhteen parempia kuin teollisuuden rahoittamat.”

SYÖPÄRISKI KASVAA, SYDÄMEN TOIMINTAHÄIRIÖITÄ

Epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että radiotaajuiselle säteilylle altistumisella on yhteys mm. syöpäriskin kohoamiseen (aivokasvaimet, kuulohermokasvaimet, kaulan alueen kasvaimet), neurologisiin sairauksiin, hormonaalisiin häiriöihin, DNA­vaurioihin, aivoverenkiertohäiriöihin ja sähköherkkyyteen. Säteilyn on todettu myös aiheuttavan migreeniä, unettomuutta, keskittymishäiriöitä, iho­oireita. Se lisää oksidatiivista stressiä ja viivästyttää DNA vaurioiden korjaamista. Laboratoriotutkimuksissa on nähty, että radiotaajuinen säteily kasvattaa syöpäriskiä ja
sperman epämuodostumia, heikentää oppimista ja muistia sekä sydämen toimintaa. Sikiöaikana tapahtuva altistus voi vaikuttaa aivojen kehitykseen, oppimiseen, muistiin ja käyttäytymiseen. Tämä on havaittu sekä eläinkokeissa että ihmisillä tehdyissä tieteellisissä tutkimuksissa. Säteilylle, jota emme näe, haista tai maista, altistuvat myös eläimet ja kasvit.

AIKAMME SUURIN LÄÄKETIETEELLINEN UHKA

Aivot ovat maailman monimutkaisin rakenne, niissä on mm. 600 km verisuonia. Aivot ovat sähköinen instrumentti kuten sydänkin. Tutkijat ovat havainneet kännykän käytön jälkeen muutoksia EEG:ssa vielä 50 minuutin ajan. Professori ja tutkija Lennart Hardell pelkääkin, että aivokasvaimista on tulossa globaali epidemia. Yhdysvaltain tunnetuimpiin kuuluva sydänlääkäri Stephen Sinatra varoittaa langattoman teknologian haitoista. Solubiologi, tri Martin Blank on sitä mieltä, että sähkömagneettisen säteilyn maailmanlaajuinen lisääntyminen on vaaraksi varsinkin lasten DNA:lle. Ongelmana Blank pitää sitä, että suurin osa ihmisistä ei koe sähkömagneettisen säteilyn haittoja välittömästi. Emme sen vuoksi tajua suojautua siltä. He varoittavat, että altistuminen langattoman teknologian mikroaaltosäteilylle on aikamme suurin lääketieteellinen uhka.

SUOMEN TILANNE

4G (LTE­teknologia) on koko ajan rakenteilla Suomeen ja sen laajakaistaisempi säteily läpäisee rakenteet ja mahdolliset esteet nykyistä 3G­taajuutta tehokkaammin. Suomen lainsäädännössä (tietoyhteiskuntakaari) tämä nähdään vain teknologiaetuna, vaikka se lisää 4 G säteilyä niin ulko­ kuin sisätiloissa. ”Suomessa 4G­verkko on rakennettava niin, että se kattaa 95 prosenttia. Manner­Suomen väestöstä kolmen vuoden kuluessa ja 97 prosenttia viiden vuoden kuluessa”, uutisoi Yleisradio 30.10.2013. Samoin lähes kaikille sähkönkäyttäjille on saatu asennettua etäluettavat sähkömittarit. Nämä kaikki lisäävät väestön altistusta sähkömagneettisille kentille. Kotiaan voi pyrkiä suojaamaan erilaisilla säteilyltä suojaavilla materiaaleilla ja vähentää säteilyaltistustaan mahdollisuuksien mukaan.

YVA ­ YMPÄRISTÖVAIKUTUSANALYYSI

Yleensä ennen vähänkin suuremman hankkeen toteuttamista on tehtävä ympäristövaikutusanalyysi eli YVA. Sellainen vaaditaan esimerkiksi ennen voimajohtojen, sikaloiden tai kanaloiden rakentamista. Kännykkämastoista YVA­tutkimusta ei tarvitse tehdä. Näin siis meillä Suomessa. Monet maat ovat rajoittaneet langattoman teknologian käyttöä mm. kouluissa sen haitallisuuden takia ja useat maat kuten Ranska, Venäjä, Sveitsi, Italia, Israel, Belgia, Norja, Liechtenstein ja Itävallan Salzburg ovat rajoittaneet mikroaalto­säteilyä. Itävallan lääkäriyhdistys on laatinut suosituksensa pari vuotta sitten sähköherkkyyden diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi. He suosittavat säteilyn raja­arvoksi 10 mikrowattia/m2.

TUKIASEMAT JULKISEEN TIETOON ­ NETTIADRESSI

Suomessa Säteilyturvakeskuksen antamat voimassaolevat raja­arvot eivät huomioi säteilyaltistuksen kestoaikaa, eivätkä suojaa vuosien kumuloituvalta säteilykuormitukselta. Tuo raja-arvo matkapuhelintukiasemien osalta 3G:lle on 10.000.000 uW/m2 (eli 10 W/m2). Suomen raja­arvo on siis yksi miljoonasosa lääkäriyhdistyksen suosituksesta. Suomen laki (perusoikeudet, 10§) yksityisyyden suojasta edellyttää, että jokaisen yksityiselämä ja kotirauha on turvattu. Vaikka itse pyrkisi vähentämään omaa säteilyaltistustaan, niin etenkin kaupunkialueilla säteilyä tulee naapureista seinien läpi kännyköistä ja WLAN­laitteista ja säteilykuormaa lisäävät tukiasemista tulevat peitot. Kannattaakin miettiä, mistä ostaa asuntonsa tai minne sen rakentaa ja tutkia paikan mahdollisia säteilylähteitä ja mitata siellä olevia säteilyarvoja. Nettiadressi www.adressit.com:ssa ”Tukiasemat julkiseen tietoon” kerää allekirjoituksia, jotta niiden sijainti saataisiin julkiseksi, kuten se on monissa muissa maissa.

RAVITSEMUKSELLISET KEINOT


Säteilyn ja etenkin aivokasvaimien terveysriskiä voi vähentää myös ravitsemuksellisin keinoin. Ravintoasiantuntija Juhana Harju kirjoittaa, että tutkimusnäyttö perustuu tällä hetkellä pääosin tapaus­kontrollitutkimuksiin. ”Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että eniten oransseja vihanneksia ja papuja syöneillä oli huomattavasti pienempi gliooman riski kuin muilla. Oransseista vihanneksista, kuten porkkanoista, saadaan alfa­ ja beetakaroteenia. Niiden saanti yhdistyi tutkimuksessa puolta pienempään gliooman riskiin. Vastaavasti myös pavuista saatu kuitu yhdistyi puolta pienempään riskiin. Kiinalaisessa tutkimuksessa puolestaan huomattavasti pienempään
aivosyöpäriskiin yhdistyivät vahvimmin kiinankaalin, sipulin, hedelmien ja siipikarjan syönti. Myös tuoreilla vihanneksilla, tuoreella kalalla, E­vitamiinilla ja kalsiumilla oli suojaavaa vaikutusta. Muut tutkimukset viittaavat siihen, että E­vitamiinin muodoista erityisesti gammatokoferolista on apua. Sitä on esimerkiksi saksanpähkinöissä ja pekaani­pähkinöissä.” Harju kirjoittaa, että ”hyvässä kreikkalaisessa katsausartikkelissa tuodaan esille myös monia muita glioomariskiä ja sen etenemistä mahdollisesti ehkäiseviä ravintoaineita, siinä hyödyllisinä pidetään myös soijan (non­gmo) isoflavoneita sekä appelsiinien, sitruunoiden ja greippien flavonoideja.

VÄLTÄ LIHAJALOSTEITA

Lihan runsaasti sisältämän metioniini­aminohapon saannin rajoittaminen on mahdollisesti järkevää. Samoin lihajalosteiden ja savustetun lihan nitrosamiinit saattavat lisätä aivosyöpien riskiä, joten niiden syömistä on hyvä välttää. Glioomaa jo sairastavia voi auttaa ketogeeninen ruokavalio, koska glioomasolut tarvitsevat glukoosia. Hyötyä voi olla myös kurkuman sisältämästä kurkumiinista sekä GLA:sta, jota on esimerkiksi purasruohoöljyssä.” Kurkuma­maustetta kannattaa käyttää muutoinkin ruoanlaitossa, koska se vähentää jopa 40% paistetun lihan karsinoomariskiä.

YHTEENVETO RAVINNOSTA

Ainakin kaalikasvien, porkkanoiden, bataatin, papujen, soijan ja sitrushedelmien syömistä voi suositella kaikille, koska ne ehkäisevät myös yleisimpiä sairauksia. Ruokien maustamisessa on erittäin suositeltavaa käyttää kurkumaa ja sen päälle mustapippuria, joka saa kurkuman vaikutuksen paljon paremmaksi. Prosessoitujen ruokien, einesten ja lihajalosteiden syömistä kannattaa välttää. Anti­inflammatorinen eli tulehdusta estävä ruoka on kokonaisuuden kannalta myös tärkeää. ”Ravintolisistä neidonhiuspuulla ja melatoniinilla on säteilyn haittoja vähentävää vaikutusta. Lisäksi kännykkä lisää elimistössä oksidatiivistä stressiä, joten antioksidanttivitamiinien ja polyfenolien runsas saanti on hyödyllistä”, Harju kirjoittaa. C-vitamiinia isommalla annoksella ja E-vitamiinien sekä mustikoiden on tutkimuksissa todettu vähentävän säteilyn aiheuttamaa oksidatiivista stressiä. Käytä myös sinkkiä, valkosipulia, chlorellaa ja mansikkaa. ”Ihmisten tulisi syödä itsensä terveeksi syömällä rikasta ravintoa”, kirjoittaa Susanna Ehdin, ruotsalainen biolääketieteen tutkija. ”Syömämme ravinto vaikuttaa hormoneihin ja siihen, mitkä geeneistämme aktivoituvat. Ruoka on siis myös lääkkeemme.

PIKARUOKA

Pitää huomioida se, että ns. roskaruoka aktivoi "roskageenejä". Kun muutamme ruokailutottumuksia ja elämäntyyliä, voimme kamppailla menestyksekkäästi sairauksia
vastaan ja parantua niistä. Rikas ruoka stimuloi geenejä, jotka korjaavat DNA:ta ja
nostavat kehon puhdistautumiskykyä. On tärkeää vahvistaa elimistön tervehdyttäviä voimia.”

VINKKEJÄ MUUTOKSEEN

Sain erinomaisen mahdollisuuden opiskella ravintoasioita kunnolla kun työni päättyi lomautukseen ja yhtäkkiä minulla olikin paljon aikaa. Halusin ymmärtää ravinnon syvempää merkitystä läheisteni terveysongelmissa; äitini reumassa, lapseni astmassa ja lievässä sähköherkkyydessä. Kun puhutaan niinkin isosta asiasta kuin elämäntapamuutos ruokavalion suhteen, eteneminen on mielestäni jostain luopumisen sijaan parasta aloittaa lisäämällä pari terveyttä edistävää asiaa vaikka kerran kuukaudessa elämäänsä pysyvästi, jotka lisäävät energiaa ja saavat voimaan hyvin. Näin muutoksesta tulee pysyvämpi ja pitkäkestoisempi. On tärkeää kuunnella itseään ja miettiä, mikä on itselle sopivin hyvinvoinnin koostumus. Olemmehan kaikki yksilöitä tässä ainutlaatuisessa/muuttuvassa maailmassa. Omat vinkkini terveeseen ja onnelliseen elämään ovat: syö kasvisvoittoista, monipuolista, värikästä ja mahdollisimman puhdasta ravintoa. Etsi lähellä tuotettua ruokaa, joka on kasvanut ilman tehotuotantoa. Kuvittele, että ruoka on investointi terveempään tulevaisuuteen. Luovu mikroaaltouunista. Liiku niin usein kuin mahdollista ja jos mahdollista monipuolista liikuntaa harrastaen. Muista kuntosaliharjoittelu pari kertaa viikossa. Oleskele paljon luonnossa ja hiljennä mielesi maailman melulta ja lepää riittävästi. Tärkeää on huolehtia henkisestä hyvinvoinnistasi ja kiinnittää erityistä huomiota ajatuksiisi ja tekoihisi: mikä on hyvää ja mikä huonoa ja miten tunteet ja ajatukset vaikuttavat kehoon ja terveyteen. Erityisen tärkeää on rakastaa itseäsi! Huolehdi kanssaihmisistä ja ympäristöstä. Rakkaudelliset ihmissuhteet ovat hyvinvointisi perusta. Viljele positiivisuutta, nauti elämästä ja kaikista arjen pienistä asioista ja hymyile paljon.VANHA KUNNON HERÄTYSKELLO

Säteilyaltistuksen vähentäminen on terveysteko itsellesi ja läheisillesi. Hanki herätyskello ja sammuta kännykkäsi yöksi. Hanki langallinen tietokoneyhteys. Käytä kännykällä kaiutinominaisuutta ja vältä autossa kännykällä pitkään puhumista. Suosi tekstiviestejä ja tapaa ystäviäsi. Aseta lapsillesi rajat tietokoneelle, kännykänkäytölle ja –peleille. Opeta heitä käyttämään niitä järkevästi. Haastan sinut mukaan ! Ryhdytään pienentämään sähkö- ja säteilykädenjälkiä, joihin jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa.

Kirjoittaja Tiina Kallioinen, Ravintoasiantuntija 2015
e-mail: tiinakall3@gmail.com,
050 4103450

1 kommentti:

  1. Uskomatonta, mutta totta Jumala on aina suuri. Kun useita julkaisuja hakemuskopio pankin, sain laina läpi hyvin ystävällinen nainen. Lisätietoja antavat hänelle sähköpostitse osoitteessa: marilinetricha@mail.ru se tarjoaa lainoja € 30000 € 3.000.000.000 kenellekään pystyä palauttamaan sille korkoineen alhaisella nopeudella 2 % eivät epäile, että viesti. Tämä on täydellinen todellisuutta. Levitä sanaa ystävien ja perheen jotka ovat avun tarpeessa.
    takaisinmaksu alkaa viiden kuukauden kuluttua vastaanottamisesta luotto
    Jumala siunatkoon teitä.

    VastaaPoista